ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Pogosta vprašanja

in odgovori

Več o projektu

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-19?

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževal na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim korona virusom ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim korona virusom, naj se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi.

Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Kako postopati s čiščenjem in razkuževanjem prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo COVID-19 ?

Navodila so namenjena le za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih prostorov (npr. pisarne, uradi, transportna sredstva, šole itd.), kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo več kot 15 minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za prostore, ki jih je bolnik uporabil samo za prehod.

Kako naj postopa oseba, ki sumi, da je bila v stiku z bolnikom s COVID-19?

Oseba, ki je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim korona virusom, ali je bila v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim korona virusom ter vsi zaposleni v primeru slabega počutja in pojava simptomov (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) naj ostanejo doma in kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo usmerjal kako naj postopa.

V primeru, da je ta oseba že na delovnem mestu, naj se umakne v ločen prostor oziroma čim prej zapusti delovno mesto.

Kaj pomeni visoko rizični tesni kontakt?

 • Oseba, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19.
 • Drugi visoko rizični tesni kontakti, če jih tako opredeli epidemiolog.
 • Zdravstveni delavec, ki je bil brez osebne varovalne opreme izpostavljen potrjenemu primeru COVID-19 na način, ki omogoča prenos virusa.
 • Laboratorijski delavec, ki je delal s kužninami brez zaščitne opreme, ali je prišlo do nezgode pri delu, ki bi omogočila prenos virusa.

Kaj pomeni drugi tesni kontakt?

 • Oseba, izpostavljena bolniku na delovnem mestu ali v šoli – potrebno je opravljati delo v istem prostoru oz. v isti učilnici.
 • Osebe, ki sedijo na 2 sosednjih sedežih poleg bolnika v vseh smereh (levo ali desno od bolnika, pred ali za bolnikom), letalsko osebje, ki skrbi za potnike v delu letala, kjer je sedel bolnik, ali druge osebe, ki na letalu skrbijo za bolnika (po presoji epidemiologa so tesni kontakti glede na resnost simptomov pri bolniku in njegovo gibanje lahko tudi vse osebe v istem delu letala ali v istem letalu).
 • Osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19, ki ni opisan zgoraj, pa obstaja možnost prenosa.

Presoja o opredelitvi tesnih kontaktov je v domeni epidemiologa (razen v zdravstvu). Obravnava tesnih kontaktov – visoko rizične tesne kontakte in druge tesne kontakte obravnava območni epidemiolog (razen v zdravstvu).

Kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca?

 1. Vse zaposlene je potrebno kontinuirano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ostanejo doma in kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo usmerjal kako naj postopa.
 2. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve okužbe s strani epidemiologa (vsi tesni kontakti z izraženimi simptomi brez testiranja smatrani kot pozitivni), naj delavec čim prej obvesti delodajalca. Prav tako naj delavec obvesti delodajalca, če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 3. Ob vsakem potrjenem primeru služba za varnost pri delu skupaj z izvajalcem MDPŠ preveri tesne kontakte, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejeme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene delavce (osamitev, karantena, itd.).
 4. Pri ocenjevanju tveganja smo posebej pozorni na starejše od 60 let in kronične bolnike (delavce s srčno žilnimi boleznimi, boleznimi dihal, povišanim krvnim tlakom, prebolelim rakom), saj je pri njih obolevnost in smrtnost nekajkrat večja kot pri ostali populaciji.
 5. Po potrditvi okužbe na določenem oddelku se izvede temeljito čiščenje oddelka po navodilih NIJZ.

Želite zastaviti vprašanje?

Prijava na e-novice

Prejmite aktualne novice na vaš e-mail in bodite obveščeni o trenutnem dogajanju.