ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca?

  1. Vse zaposlene je potrebno neprestano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, prebavne motnje) ostanejo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki jim bo podal nadaljnja navodila.
  2. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve suma na okužbo s strani epidemiologa (vsi tesni kontakti z osebo, ki ima izražene simptome, brez opravljenega testiranja, se obravnavajo kot verjeten primer), naj delavec čim prej obvesti delodajalca. Prav tako naj delavec obvesti delodajalca, če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
  3. Ob vsakem potrjenem primeru okužbe naj služba za varnost pri delu skupaj z izvajalcem medicine dela preveri tesne kontakte na delovnem mestu, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene delavce (osamitev, karantena, itd.).
  4. Pri ocenjevanju tveganja v primeru potrjene okužbe na delovnem smo posebej pozorni na ogrožene skupine zaposlenih, saj sta pri njih obolevnost in smrtnost nekajkrat višji kot pri ostali populaciji.
  5. Po potrditvi okužbe je potrebno iz prostorov takoj umakniti ostale delavce in izvesti temeljito čiščenje po navodilih NIJZ.
  6. Sodelavci, ki so bili z okuženim delavcem v tesnem stiku, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava znakov okužbe dihal ali poslabšanja počutja naj ostanejo doma in pokličejo svojega osebnega zdravnika.