ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Duševno zdravje in COVID-19

Duševno zdravje v času epidemije COVID-19

COVID-19 povzroča duševno obremenitev zaposlenih. Priporočljivo je, da delovne organizacije pristopijo k obvladovanju psihosocialnih tveganj na enak način kot k upravljanju ostalih tveganj v delovni organizaciji. Zdravstvena tveganja v zvezi z delom v času epidemije delodajalec v sodelovanju z izvajalcem medicine dela opredeli v Izjavi o varnosti z oceno tveganja (IOT). V dokumentu se opredelijo tudi ustrezni ukrepi za obvladovanje psihosocialnih tveganj, na primer:

  • zagotoviti vse obvezne in priporočljive ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih,
  • kjer je možno, omogočiti delo od doma,
  • omogočiti možnost rotiranja z bolj stresnih delovnih mest na manj stresna,
  • zagotoviti dovolj krajših odmorov med delovnim časom in dovolj počitka med delovnimi dnevi,
  • zagotavljati dobro večsmerno komunikacijo v delovni organizaciji,
  • informirati zaposlene o izvedenih in načrtovanih ukrepih v delovni organizaciji na področju zaščite zdravja zaposlenih (informirati tudi zaposlene, ki so na daljši odsotnosti ali na delu od doma),
  • informirati zaposlene o izvedenih, načrtovanih in možnih spremembah v delovni organizaciji,
  • zagotoviti in posodabljati kontaktne številke in uradne spletne naslove, kjer lahko zaposleni dobijo več informacij,
  • v sodelovanju s strokovnimi službami spremljati duševne obremenitve zaposlenih in ustrezno ukrepati,
  • in drugi ukrepi.

VEČ INFORMACIJ O DUŠEVNEM ZDRAVJU V OBDOBJU COVID-19

NIJZ  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-dusevno-zdravje

NIJZ: Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa

NIJZ: brezplačni strokovni pogovori 

UKC Lj/Čili za delo: Priporočila za zdravstvene delavce

Društvo psihologov Slovenije: koronavirus

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije: koronavirus