ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Splošni preventivni ukrepi za delovne organizacije

  1. Vodje oddelkov pred začetkom vsake izmene izvedejo kratek pogovor z zaposlenimi glede zdravstvenega stanja posameznikov in njihovih družin. Po potrebi jim preda nova navodila oz. informacije glede epidemije. Prenos znanja in informacij je ključnega pomena.
  2. V kolikor je mogoče, je varnostna razdalja med zaposlenimi pri delu vsaj 1,5 m ali več.
  3. Pomagajte pri stalnem zračenju prostorov (vsaj 1x/uro po 5 minut) in prijazno opozarjajte na redno čiščenje in razkuževanje najbolj obremenjenih površin, v kolikor opazite, da niso opravljene.
  4. Odpoved vseh zbiranj delavcev v skupnih prostorih – kava, malica itd. V kolikor to ni mogoče, omejimo število v jedilnici na minimalno mogoče.
  5. Svetujemo opustitev kajenja. Kadilce opozoriti na dosledno umivanje/ razkuževanje rok pred in po kajenju, saj gre tu za neposreden stik roke-obraz-sluznice.
  6. Prerazporeditev delavcev v izmene na način, da je v podjetju prisotnih najmanjše število delavcev, ki še lahko zagotavlja normalen delovni proces.
  7. Vsem režijskim delavcem odrediti delo od doma, v kolikor to omogoča delovni proces.
  8. Po koncu vsake izmene se razkuži delovne površine, materiale itd. (Razkužilo lahko pripravimo po naslednjem postopku).
  9. Zaposlene spodbujamo, da med sabo tekom izmene čim manj izmenjujejo delovno opremo (npr. izvijače, varilne aparate, telefone, računalnike itd.)
  10. Ko ste doma, poskrbite, da se naspite, pojdite na sprehod v naravo, ne pozabiti na telesno aktivnost. Tako spanje kot telesna aktivnost sta namreč v trenutni situaciji eni izmed najboljših orodij za dvig telesne odpornosti.