ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Pomembni ukrepi za obvladovanje epidemije