ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Ocena tveganja in ukrepi

 1. Identificirajte delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo.

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik z bolniki, potencialno okuženimi, s strankami ali z zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa delovna mesta:

 • kjer je na istem mestu prisotno večje število zaposlenih,
 • kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi,
 • kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje.

Poiščite tudi ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala…

 1. Poiščite možne rešitve za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem in jih čim hitreje implementirajte, npr.: 
 • delo od doma,
 • delo v izolaciji – brez kontaktov z drugimi,
 • drseči delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje,
 • več terminov za malico ali podaljšanje časa za malico,
 • malicanje v pisarnah,
 • prerazporeditev stolov v jedilnicah,
 • omejevanje nenujnih medsebojnih stikov v podjetjih,
 • ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine,
 • reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru –
  • pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo druge izmene,
  • pri večizmenskem delu zmanjšati obseg proizvodnje,
  • upočasniti tekoče trakove in s tem zagotoviti ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,
  • zmanjšati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluževal en delavec naenkrat,
  • pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi.
 1. Nujna je higiena delovnega mesta 

Pomembno je redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah. Obvezno je čiščenje površin po končani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, sanitarije. V primeru pomanjkanja čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je možno čistilo pripraviti z mešanjem belilnih sredstev in vode (povezava).

 1. Samozaščita in odgovornost do drugih 

Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, sprememb v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju na delovnem mestu. Vodje naj bodo zgled ostalim. Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask.

 1. Prerazporeditve in čakanje na delo 

V kolikor je zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju potrebno nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene skupine zaposlenih:

 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih
 • delavci na kemoterapiji
 • delavci s transplantiranimi organi
 • nosečnice
 • težja obolenja dihal, srčno-žilnega sistema, jeter, ledvic, sladkorna bolezen na inzulinu
 • rak (aktiven v zadnjih 5 letih)
 • delavci, stari nad 65 let
 • druga obolenja po presoji zdravnika

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa.

V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v razlog dvomi, se delavca napoti k oz. konzultira izvajalca medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delavčevem delu predlaga nadaljnje ukrepe.

6. Začasna prekinitev delovnega procesa 

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov.

Za kakršnekoli dodatne pojasnitve kontaktirajte vašega pooblaščenega izvajalca medicine dela.