ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Delovna mesta mesta s povečanim tveganjem za okužbo

Razvrstitev tveganj delovnih mest*

Zelo visoko tveganje

  • zdravstveni delavci ki obravnavajo bolne ali osebe s sumom na okužbo z virusom
  • delavci, ki ravnajo s kužninami
  • zaposleni, ki skrbijo za higieno obolelih oseb (strežniki, čistilke, perice …)

Visoko tveganje

  • ostali zdravstveni delavci in njihovo podporno osebje
  • reševalci, ki prevažajo bolne
  • delavci v mrtvašnicah

Srednje tveganje

  • vsi, ki opravljajo delo z ljudmi in so z njimi bližje od 1,5 m (trgovci, dostavljalci, vozniki, redarji, policisti, gasilci, dostavljalci, delo v skupinah …)

Nizko tveganje

  • osebe, ki pri vsakdanjem delu nimajo tesnih stikov z drugimi osebami ali sodelavci

*Seznam je informativen. Za informacije o stopnji tveganja v vaši delovni organizaciji ali na vašem delovnem mestu se posvetujte z vašim izvajalcem medicine dela in/ali strokovnim sodelavcem VZD.

Viri:

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html