ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Preventivni organizacijski ukrepi 

 • drsni delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje,
 • začasna ukinitev avtomatskega beleženja delovnega časa s karticami (t.i. štempljanja), da se prepreči zbiranje večjega števila delavcev na istem mestu,
 • več terminov za odmor za malico ali podaljšanje časa za malico,
 • malicanje v pisarnah, za vse ki imajo to možnost,
 • prerazporeditev stolov v jedilnicah z upoštevanjem ustrezne razdalje med posameznimi delavci (najmanj 1,5 m), hkrati naj se v jedilnici zadržuje omejeno število ljudi (glede na velikost prostora)
 • omejevanje nenujnih medsebojnih stikov na delovnem mestu,
 • ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik združevanja delavcev v skupine,
 • reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru:
  • pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo dodatne izmene,
  • pri večizmenskem delu z zmanjšanjem obsega proizvodnje, 
  • upočasnitev tekočih trakov in s tem zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med posameznimi delavci za trakom,
  • zmanjšanje norme oz. hitrosti delovanja stroja tako, da bo stroj lahko upravljal le en delavec naenkrat,
  • pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev zapored, organizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi.